2003 Toyota Wish - မြန်မာ
2003 Toyota Wish ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေက်ာက္တံတား
200.00 LKs
2007 Toyota Wish - မြန်မာ
2007 Toyota Wish ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေက်ာက္တံတား
230.00 LKs
2012 Cherry - မြန်မာ
2012 Cherry ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား, ေတာင္ဥကၠလာပ
56.00 LKs