ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်းမူဝါဒ

မာတိကာ ဇယား

၁။ အထွေထွေ
၂။ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းပါသလဲ
၃။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ မည်ကဲ့သို့ သုံးသနည်း
၄။ မားကတ်တင်း ရည်ရွယ်ချက်များ
၅။ ကွတ်ကီးများ
၆။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရန်နှင့် အမှားပြင်ခြင်းအတွက် ဝင်ရောက်ခြင်း
၇။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် အမြဲထိန်းသိမ်းခြင်း
၈။ အခြားအချက်အလက်များ

၁။ အထွေထွေ

ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒတွင် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ မျှဝေခြင်းနှင့် ကာကွယ်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် www.ads.com.mm ၏ မူဝါဒများကို ဖော်ပြထားပါသည် (“ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒ”)။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်း သိမ်းခြင်း မူဝါဒသည် Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက် (“ဝက်ဘ်ဆိုက်”) နှင့် သက်ဆိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ကိရိယာများကို သက်ရောက်သည်။ မိုဘိုင်းစက်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ခြင်းအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သို့ သုံးစွဲသည်ဖြစ်စေ ဤမူဝါဒ (“ဝန်ဆောင်မှုများ”) ကိုပင် ကိုးကားမည်ဖြစ်သည်။ တရားဝင်ပြောရလျှင် RS-C Internet Services Company Limited (“Ads.com.mm”၊ “ကျွနု်ပ်တို့သည်” သို့မဟုတ် “ကျွနု်ပ်တို့ကို”) သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကို ထိန်းချုပ်ထားသူဖြစ်သည်။

နယ်ပယ်နှင့် သဘောတူချက်- www.ads.com.mm နှင့် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုမှု သဘောတူညီချက်များတွင် ဖော်ပြထား သည့်အတိုင်း သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့မှ စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ချက်နှင့် အမြဲထိန်းသိမ်းခြင်းကို သင်သည် ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူပါသည်။

Ads.com.mm သည် ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ၎င်းကို ပုံမှန်ဖတ်ရန် ကျွနု်ပ်တို့မှ သင့်ကို တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒကို ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲလိုက်ပါက ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြော်ငြာပါမည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ပထမဆုံးတင်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ပြင်ဆင်ထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်း ခြင်း မူဝါဒသည် အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်။ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒသည် ၂၀ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၅ တွင် အကျိုးသက်ရောက်ပါမည်။

၂။ မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းပါသလဲ။

အကောင့်တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ပေးရန် ဆုံးဖြတ်သောအခါ အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့၏ ဆာဗာများသို့ ပေးပို့ပြီး သိမ်းဆည်းထားရန် သင်သဘောတူပါသည်။ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းပါသည် -

ကျွနု်ပ်တို့ အလိုလျောက် စုဆောင်းသည့် အချက်အလက်များ - ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင်ဝင်ကြည့် သောအခါ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသောအခါနှင့် သို့မဟုတ် ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် အခြားသော အရာများကို အကြောင်းပြန်သောအခါ သင်၏ ကွန်ပြူတာ၊ မိုဘိုင်းလ်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ရန်သုံး သည့် အခြားသောပစ္စည်းများမှ ပေးပို့လိုက်သော အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် စုဆောင်းသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်များတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကိုသာ မကန့်သတ်ထားပါ -

 • စက် ID၊ စက် အမျိုးအစား၊ ပထဝီ အနေအထား၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ကွန်ပြူတာနှင့် ကွန်နက်ရှင် အချက်အလက်၊ ပေ့ချ်ကြည့်ရှုမှု စာရင်းဇယားများ၊ www.ads.com.mm မှ traffic အသွားအလာများ၊ ရည်ညွှန်း URL၊ ကြောငြာအချက်အလက်များ၊ IP လိပ်စာနှင့် စံနှုန်းဝက်ဘ် log သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် သို့သော် ၎င်းတို့ကိုသာ မကန့်သတ်ထားပါ ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်သွယ်မှုထံမှ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
 • ကွတ်ကီးများ၊ web beacon များနှင့် အလားတူ နည်းပညာများမှ ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းသော အချက်အလက် များ။ သင်မှကျွနု်ပ်တို့ကိုပေးသော အချက်အလက်များ - ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ထည့်သွင်းသော အချက်အလက်များအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းပြီး သိမ်း ဆည်းသည်။ ဤသတင်းအချက်အလက်တွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည် သို့သော် ၎င်းတို့ကိုသာ မကန့်သတ် ထားပါ -
 • ဥပမာအားဖြင့် သင်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် ဘဏ္ဍာရေးအချက် အလက်များ အပါအဝင် သင်အသုံးပြုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်အတွက် မှတ်ပုံတင်သောအခါ သင်ပေးသော အချက်အလက်များ
 • လူမှုမီဒီယာဆိုက်များ သို့မဟုတ် တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် သင်ပေးပို့သော ထပ်ဆောင်း အချက်အလက်များ
 • ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ စာရေးသား၍ ဖြစ်စေ ကျွနု်ပ်တို့ထံ စာရေးသား ပေးပို့၍ဖြစ်စေ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း အခြေအနေတွင် ပေးပို့သည့် အချက်အလက်များ
 • သင့်စက်၏ သီးခြား ခွဲခြားဖော်ထုတ်ရေး အချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုကို သင့် မိုဘိုင်းစက်တွင် enable လုပ်ထားပါက ထိုသတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင် သင့်တည်နေရာနှင့် သင့်စက်၏ တည်နေရာ အချက်အလက်များ
 • အခြားသော အရင်းအမြစ်များမှ အချက်အလက်များ - တတိယပါတီများထံမှ သင်နှင့်ပတ်သက်သော ထပ်ဆောင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံ၍ စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ အကောင့်အချက်အလက်များသို့ ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချက်အလက်များတွင် ပါဝင်သည်များမှာ သို့သော် ၎င်းတို့ကိုသာ မကန့် သတ်ထားပါ ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုသည့် ပမာဏအထိ လူဦးရေအချက်အလက်များ၊ မောင်းနှင်သွာလာရေး အချက်အလက်များ၊ ထပ်ဆောင်းဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်များနှင့် လူထုအာဏာပိုင်များကဲ့သို့ အခြား သော အရင်းအမြစ်များထံမှ သင့်အကြောင်း အချက်အလက်များ

၃။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ မည်သို့ အသုံးချသနည်း။

သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ (အပေါ်ကိုကြည့်ပါ) ကို အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျွနု်ပ်တို့ အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု သင်သဘောတူပါသည် -

 • အီးမေးလ်မှ သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သုံးစွဲသူထောက်ပံ့မှုသို့ ဝင်ရောက် နိုင်စေရန်၊
 • တားမြစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် တရားမဝင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများ၊ လိမ်လည်မှုနှင့် လုံခြုံရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်၊ ဖော်ထုတ်ရန်နှင့် စုံစမ်းရန်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုမှု သဘောတူညီချက် များကို အခိုင်အမာဖြစ်စေရန်၊
 • ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာများနှင့် ကြော်ငြာများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်၊ တိုင်းတာ ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန်၊
 • ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်း စုံစမ်းရန် အီးမေးလ်၊ push notification၊ စာတို မက်ဆေ့ချ် (SMS) သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းဖြင့် သင့်ထံသို့ ဆက်သွယ်ရန်၊
 • (သင့်လျော်ပါက) သင်မြင်တွေ့ချင်သည့် မက်ဆေ့ချ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ ပစ်မှတ်ထားသည့် မားကတ်တင်း လှုပ်ရှားမှုများ၊ update များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းပေးခြင်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒ တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အခြား မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မဆို နှင့်
 • သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းသောအခါ ဖော်ပြသည့်အတိုင်း သင်တောင်းဆိုသော အခြားဝန် ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်နိုင်ရန်။
လူမှုမီဒီယာဆိုက်များဖြင့် အချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း -

သင်၏ အကောင့်ထဲသို့ ဝင်သည့် အထောက်အထားများဖြင့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သို့မဟုတ် ဆက်စပ်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ရန် sign-on ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွနု်ပ်တို့ ပေးအပ်နိုင်သည်။ Facebook၊ Google Plus နှင့် Twitter ကဲ့သို့သော တတိယပါတီ လူမှုမီဒီယာ ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အချက်အလက်များ ဝေမျှနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ကျွနု်ပ်တို့ ပေးအပ်နိုင်သည်။ တတိယပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူရန် သင်ပေးအပ်ပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်အလိုက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ရယူမှု နယ်ပယ်သည် ကွဲပြားမည်ဖြစ်ပြီး သင်၏ ဘရောက်ဇာ settings နှင် သင်၏ သဘောတူချက်များအရ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ တတိယပါတီ အကာင့်ကို www.ads.com.mm အကောင့်သို့ ချိတ်ဆက်ရန် ဆန္ဒရှိပြီး ဤတတိယပါတီ အကောင့်များရှိ အချက်အလက်များကို ရယူရန် သဘောတူပါက ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့်အညီ တတိယပါတီ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထံမှ သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်၊ အသုံးပြုရန်နှင့် သိမ်းဆည်းရန် သင်သဘောတူသည်။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တတိယပါတီများသို့ လွှဲပြောင်းခြင်း - ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့် သင့်လျော်သော ဥပဒေပြုမှုနှင့် စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ တတိယ ပါတီများသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့မှ ပေးပို့နိုင်သည်။ အပိုင်း ၄ တွင် ထပ်မံ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း သင်၏ ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူချက်မပါဘဲ ၎င်းတို့၏ မားကတ်တင်း ရည်ရွယ် ချက်များအတွက် တတိယပါတီများသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးပို့မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့သည် အောက်ပါတို့နှင့် မျှဝေနိုင်သည် -

 • ပူးတွဲ အကြောင်းအရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (ဥပမာ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် စားသုံးသူအထောက်အပံ့) ထောက်ပံရန်၊ ဖြစ်လာနိုင်သော တရားမဝင် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ မူဝါဒကို ချိုးဖောက်ခြင်းများ၊ လိမ်လည်မှု နှင့်/သို့မဟုတ် အချက်အလက် လုံခြုံရေး ချိုးဖောက်ခြင်းများ၊ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက် များ၊ အပ်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ကိရိယာများနှင့် ဆက်သွယ်မှုကို ထောက်ပံ့ရန် Africa Internet Group ၏ ကုမ္ပဏီများ (ဆိုလိုသည်မှာ Ads.com.mm သည် အထက်ပါ Group ၏ တစ်စိတ်တစ် ပိုင်းဖြစ်သည်)။ Africa Internet Group ကုမ္ပဏီများသည် ဤအချက်အလက်များကို အသုံးချ၍ သင့်ဘက်မှ တောင်းဆိုပါက သင့်ထံသို့ မားကတ်တင်း မက်ဆေ့ချ်များပေးပို့ရန်နှင့် သင့်တော်သော ကိုယ် ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒနှင့်အညီ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံး ချမည်ဖြစ်သည်။
 • ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု ပေးအပ်သူများ၊ မားကတ်တင်း အေဂျင်စီများနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုကဲ့သို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ရန် အကူအညီပေးရေး စာချုပ်ချုုပ်ဆိုထား သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများ။ ဤအခြေအနေများတွင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်သည် Ads.com.mm ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သာ ရှိနေမည်။
 • ဥပဒေအရ လုပ်ရန်လိုအပ်လာပါက သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် ထိန်းသိမ်း ခြင်း မူဝါဒအရ အချို့သော တတိယပါတီများ (ဥပမာ ဉာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ ကြီးကြပ်သည့် အာဏာပိုင်များ၊ အခွန်အာဏာပိုင်များ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊ ရဲများနှင့် အခြားသော အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာ ပိုင်များ)။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို မျှဝေရာတွင် -
 • ဥပဒေအရ လိုက်နာရန်တာဝန်များ သို့မဟုတ် တရားရုံးအမိန့်ကို လိုက်နာရန် သို့မဟုတ်
 • လိမ်လည်မှု၊ လှည့်ဖြားမှု သို့မဟုတ် စွဲချက်တင်ခြင်းစသော ရာဇဝတ် ပြစ်မှုများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ စုံစမ်း ခြင်းနှင့် နှိမ်နှင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်လာပါက သို့မဟုတ်
 • အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လပ်မှုများကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ မူဝါဒများကို ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်လာပါက
 • သင်၏ အချက်အလက်ကို မျှဝေရန် ဥပမာ ပူးပေါင်းမှုမူဘောင်မှတစ်ဆင့် [အထက်ပါအတိုင်း] သဘော တူထားသည့် အခြားသော တတိယပါတီများ၊
 • ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည့်အခါတွင် ကျွနု်ပ်တို့ပူးပေါင်းရန် ရည်ရွယ်သည့် သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့ကို ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီများ
 • ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ကြားလူမှ ကြော်ငြာတစ်ခုသည် ပိုင်ရှင်၏ မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက် သည်ဟု စိတ်ကောင်းစေတနာဖြင့် ယုံကြည်ပါက။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မပေးအပ်ခင် IP Owner သည် ဤအချက်အလက်ကို တရားဥပဒေအရ ကြားနာခြင်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် တရားဥပဒေ အကြံဉာဏ် ရယူခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်တော်သော ကြော်ငြာရှင်ထံမှ မေးခွန်းများကို ဖြေကြားသောအခါ ကဲ့သို့ တင်းကျပ်သော အခြေအနေတွင်သာ အချက်အလက်များကို ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထား သည့် သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။

အထက်ပါစာပိုဒ်ကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ သင်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကို ရိုသေလေးစား သောအားဖြင့်လည်းကောင်း ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သူတစ်ပါးအားထိခိုက်စေနိုင်သော လူပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ပါတီများရန်မှ ကင်းစေရန်အတွက်လည်းကောင်း ထိုကဲ့သို့ အချက်အလက်များပေးအပ်ခြင်းသည် ကောင်း မွန်သော စိတ်စေတနာအပေါ်တွင် အခြေတည်၍ (၁) တရားရုံးအကြံဉာဏ် ပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် အတွက် (သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးကြားနာခြင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် (ဖြစ်နိုင်သော တရားရုံး ကြားနာခြင်း များအပါအဝင်) မည်သည့် တရားရုံးကြားနာခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရေးကြီးသည် (၂) ရာဇဝတ်မှု ကာကွယ်ခြင်းနှင့် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျူးလွန်သူများကို ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ရုံးတင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခွန်အခစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စုဆောင်းခြင်းအတွက် လိုအပ်ပါက (၃) လူထု ထိန်းချုပ် ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သော အဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းခံပါခြင်း ဆိုသည်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက သင့် လျော်သော ဥပဒေနှင့်အညီ အစိုးရမှ တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ် တရားရုံးအမိန့်မပါဘဲ တတိယပါတီများသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။

www.ads.com.mm တွင် သင်မျှဝေသော အချက်အလက်များ - ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြော်ငြာများနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသူများမျှဝေရန် ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့် မျှဝေလိုက် သော အချက်အလက်များသည် အခြားအသုံးပြုသူများ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ရောင်းချသူကို တိုက်ရိုက်ဆယ်သွယ်ရန် ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ လုပ်ပေးထားသဖြင့် အခြားသူများနှင့် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ မျှဝေမည်ကို စဉ်းစားရန် အကြံပြုသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတစ်ဆင့် မျှဝေသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအတွက် သင့်တစ်ဦးတည်းတွင်သာ တာ ဝန်ရှိသဖြင့် အခြားအသုံးပြုသူများဖြင့် သင်မျှဝေသော အချက်အလက်များ၏ လုံခြုံရေးကို ကျွနု်ပ်တို့အနေ ဖြင့် အာမ မခံနိုင်ပါ။

မျှဝေသုံးစွဲသည့်ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် အင်တာနက်ကဖီးမှ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးထံမှ ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် ကို အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါက ဆက်ရှင်တစ်ခုပြီးတိုင်း log off လုပ်ရန် မြင့်မားစွာ အကြံပြုပါသည်။ မျှဝေသုံး စွဲသည့် ကွန်ပြူတာမှ သင်ကို နှင့်/သို့မဟုတ် သင်၏ အချက်အလက်များကို မသိစေချင်ပါက ကွတ်ကီးများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် လာရောက်မှု history ကို ဖျက်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

၄။ မားကတ်တင်း ရည်ရွယ်ချက်များ

သင့်ထံသို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမဟုတ်ဖြစ်စေ ကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်း သင့်ထံသို့ ပေးပို့ ရန်နှင့် Ads.com.mm သို့မဟုတ် Africa Internet Group ကုမ္ပဏီများမှ ပေးအပ်သည့် ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန် ကျွနု်ပ်တို့ စုဆောင်းထားသည့် အချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းကို သင်သဘောတူသည်။

သင်ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူခြင်းမပါဘဲ ၎င်းတို့၏ မားကတ်တင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် တတိယပါတီ များသို့ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ငှားရမ်းခြင်း မလုပ်ပါ။ အခြားသော ကုမ္ပဏီများမှ ကောက်ယူသည့် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် သင်၏ အချက်အလက်များကို ပေါင်းစည်း၍ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် လုပ်ငန်းများကို တိုးတက်ရန်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ သီးသန့်ဖြစ်စေရန် အသုံး ပြုမည်။

ကျွနု်ပ်တို့ထံမှ မားကတ်တင်း ဆက်သွယ်မှုများကို လက်ခံလိုစိတ် မရှိတော့သောအခါ သင့်လျော်ပါက သင်၏ အကောင့်တွင် preferences ကို ပြောင်း၍ သို့မဟုတ် သင်လက်ခံရရှိသည့် မားကတ်တင်းဆက်သွယ်ခြင်းရှိ unsubscribe link ကို နှိပ်နိုင်သည်။

၅။ ကွတ်ကီးများ

ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို သင်အသုံးပြုသောအခါ ကျွနု်ပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်သူများ သည် ကွတ်ကီးများ (သင်၏ ဖုန်း သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်၏ drive တွင် အချက်အလက်ဖိုင်များ) သို့မဟုတ် web beacons (ဝက်ဘ် page ၏ ကုတ်တွင် အီလက်ထရောနစ် ပုံရိပ်များ) သို့မဟုတ် အလားတူ နည်းပညာများကို ထားမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်ကို ဖော်ထုတ်ရာတွင် အကူအညီ ဖြစ်စေရန်၊ ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်၊ ပရိုမိုးရှင်းထိရောက်မှုကို တိုင်းတာ ရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ယုံကြည်မှုနှင့် လုံခြုံရေးကို သေချာစေရန် ကွတ်ကီးများ အသုံးပြုပါ သည်။ ဤနည်းပညာများ ကျွနု်ပ်တို့ သုံးခြင်းအကြောင်းကို ပိုမိုသိလိုပါက ကွတ်ကီးများ၊ web beacons နှင့် အလားတူ နည်းပညာများအကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့၏ မူဝါဒကို ဖတ်ကြည့်ရန် ညွှန်းပါသည်။

၆။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လက်ခံရယူခြင်း၊ စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်း

သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် သို့မဟုတ် အကောင့်အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တု့ိမပြောင်းလဲနိုင်ပါ။ သင်၏ Ads.com.mm အကောင့်သို့ ဝင်၍ သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ အမျိုးအစားခွဲထားသည့် ကြော်ငြာတစ်ခုကို တင်လိုက်သောအခါ သင်၏ စာရင်းကို မပြောင်းနိုင်ပါ သို့မ ဟုတ် မက်ဆေ့ချ်ကို မဖျက်နိုင်ပါ။ သင့်တော်သော အချိန်အတွင်း သင်၏ တောင်းဆိုမှုကို ကြည့်ရှုမည် ဖြစ်ပြီး သင့်လျော်သော ဥပဒေအရ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုမည်။ အခြားနည်း လမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် Ads.com.mm တွင် တိုက်ရိုက်မတွေ့နိုင်သည့် ကျွနု်ပ်တို့ သိမ်းဆည်းထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူရန် [email protected] မှတစ်ဆင့် စားသုံးသူအထောက်အပံ့ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ကျမှုကို ကာမိစေရန် အခကြေးငွေ ကောက်ခံသွားပါမည်။ သို့သော် ဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် ပမာဏထက် အခကြေးငွေသည် ကျော်လွန်ခြင်းမရှိပါ။ သင်၏ အချက်အလက်သည် သင့်အချက်အလက်ကို ကျွနု်ပ်တို့ ကြည့်ရှုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မှန်ကန်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည့်စုံ ခြင်း သို့မဟုတ် သင့်လျော်ခြင်းမရှိပါက သင်၏အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ရန် ကျွနု်ပ်တို့ကို တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ မေးခွန်းများရှိပါက [email protected] သို့ရေးသား၍ "Request Privacy Policy"ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်ပါ။

၇။ သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း

ဆုံးရှုံးမှု၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ အခွင့်မရှိဘဲ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း အန္တရာယ်မှ ကန့်သတ်သည့် (firewalls, ဒေတာ ကုဒ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အချက်အလက်များနှင့် ဆာဗာများထံသို့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကြီးကြပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ဝင်ရောက်မှု ထိန်းချုပ်ရေးများကဲ့သို့သော) နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် ကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်၏ အချက်အလက်များကို ကျွနု်ပ်တို့ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်၏အကောင့်သည် အလွဲသုံးစားခံရသည်ဟု သံသယရှိပါက ဆက် သွယ်ရန် လျှောက်လွှာမှတစ်ဆင့် သို့မဟုတ် [email protected] မှတစ်ဆင့် ကျွနု်ပ်တို့ထံသို့ ကျေးဇူး ပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။

ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုနိုင်မှု မရှိတော့သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး အထက်တွင်ဖော် ပြထားသည့်အတိုင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလိုအပ်တော့သောအခါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်ပါသည်။

၈။ အခြားသော အချက်အလက်များ

အလွဲသုံးစားမှုနှင့် မတောင်းခံသည့် စီးပွားရေး ဆက်သွယ်ခြင်းများ ("spam") - ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကို လက်မခံပါ။ အသုံးပြုသူူတစ်ဦးမှ ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူခြင်းမရှိပါက ထိုအသုံးပြုသူသည် သင့်ထံမှ တစ်ခုခုဝယ်ယူခဲ့သည့်တိုင်အောင် စီးပွားရေး ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင်၏ မေးလ်ပေးပို့စာရင်း (အီးမေလ်းဖြစ်စေ စာတိုက်မှဖြစ်စေ) သို့ အခြားသော Ads.com.mm အသုံးပြုသူများကို ထည့်ရန် အခွင့်မရှိပါ။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အလွဲသုံးစားပြုနေသည်ကို သတိထားမိပါက (spam သို့မဟုတ် spoof အီးမေးလ်များ) [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွနု်ပ်တို့ကို သတိပေးပါ။

အသုံးပြုသူအချင်းချင်း ဆက်သွယ်ရေး အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုပြီး spam သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏ အသုံးပြုမှု သဘောတူညီချက်များကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာများကို ပေးပို့ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ သင်၏ လုံခြုံရေးအတွက် မက်ဆေ့ချ်များကို အလိုအလျောက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီး spam၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ phishing နှင့် အခြားသော အန္တရာယ်ပြုနိုင်သော လှုပ်ရှားမှု သို့မဟုတ် တရား မဝင်သော သို့မဟုတ် တားမြစ်ထားသော အရာများကို စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအရင်းအမြစ်များမှ ပေးပို့သော မက်ဆေ့ချ်များကို ကျွနု်ပ်တို့ အမြဲ သိမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။

တတိယပါတီများ - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒတွင် အခြားနည်းဖြင့် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါက ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒသည် သင့်ထံမှ ကျွနု်ပ်တို့ ကောက်ယူသော သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကူးပြောင်းခြင်း အတွက်သာ ဤကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒသည် သက်ရောက်ပါသည်။ Ads.com.mm သည် သင့်ထံသို့ သက်ရောက်နိုင်သည့် တတိယပါတီများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒ အပေါ်တွင် မည်သည့် ထိန်းချုပ်မှုမျှ မရှိပါ။ တတိယပါတီများနှင့် အလုပ်လုပ်သောအခါ သို့မဟုတ် အချို့ကို ပေးအပ်ရန် တတိယပါတီ ကိရိယာများကို အသုံးပြုသောအခါ မည်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိန်းသိမ်းခြင်း မူဝါဒများသည် သင့်ထံသို့သက် ရောက်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ညွှန်ပြမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသူများထံသို့ သင့်ကိုယ်ပိုင် အချက်အလက်များမပေးမီ မေးခွန်းများမေးရန် အကြံပြုပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန် - Ads.com.mm နှင့် ကျွနု်ပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်း မည်သည့်မေးခွန်းများမဆို မေးရန် ရှိပါက [email protected] သို့ ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။