ေၾကာ္ျငာတစ္ခုတင္ရန္ လွ်င္ျမန္လြယ္ကူၿပီးအခမဲ့ျဖစ္သလိုသင္ရွာေဖြေနတာကိုလည္းအလြယ္တကူေတြ႕ရိွႏိုင္ပါတယ္။

၃. လူခ်င္းေတြ႕ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
Meet people for trade!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!