Driver (1) Post - မြန်မာ
Driver (1) Post အလုပ္အကိုင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
0 Ks
Manager Assistant (1) Post - မြန်မာ
Manager Assistant (1) Post အလုပ္အကိုင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
0 Ks
Bar Staff (1) Post - မြန်မာ
Bar Staff (1) Post အလုပ္အကိုင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.20 LKs
Restaurant Waiter (1) Post - မြန်မာ
Restaurant Waiter (1) Post အလုပ္အကိုင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.20 LKs
IGCSE Courses at IEC - မြန်မာ
IGCSE Courses at IEC ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္သင္တန္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
45,000 Ks
Warehouse Staff (15) Posts - မြန်မာ
Warehouse Staff (15) Posts အလုပ္အကိုင္မ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.50 LKs