Toshiba 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Toshiba 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.20 LKs
Haier 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Haier 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
85,000 Ks
Robam Pressure Cooker - မြန်မာ
Robam Pressure Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
80,000 Ks
Portable Air Con - မြန်မာ
Portable Air Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.90 LKs
Himalayan Salt Lamp - မြန်မာ
Himalayan Salt Lamp ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
34,000 Ks
Laptop Table - မြန်မာ
Laptop Table ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
23,000 Ks
Sharp Washing Machine  - မြန်မာ
Sharp Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.15 LKs
ေခါက္ထိုင္ခံု - မြန်မာ
ေခါက္ထိုင္ခံု ပရိေဘာဂႏွင့္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
20,000 Ks