Toshiba 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Toshiba 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.20 LKs
Haier 2 Door Refrigerator - မြန်မာ
Haier 2 Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
85,000 Ks
Robam Pressure Cooker - မြန်မာ
Robam Pressure Cooker အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
80,000 Ks
Portable Air Con - မြန်မာ
Portable Air Con အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.90 LKs
Sharp Washing Machine  - မြန်မာ
Sharp Washing Machine အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
1.15 LKs
7000W Generator - မြန်မာ
7000W Generator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
6.00 LKs
Changhong One Door Refrigerator - မြန်မာ
Changhong One Door Refrigerator အိမ္တြင္းႏွင့္မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား, ဗိုလ္တစ္ေထာင္
60,000 Ks