iPhone 5s 32GB Gold - မြန်မာ
iPhone 5s 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ေက်ာက္တံတား
2.95 LKs
Xiaomi Mi Note 2 Prime White - မြန်မာ
Xiaomi Mi Note 2 Prime White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
60,000 Ks
Oppo A39 Gold - မြန်မာ
Oppo A39 Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
1.45 LKs
Samsung Galaxy J7 Gold (2015) - မြန်မာ
Samsung Galaxy J7 Gold (2015) စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
1.67 LKs
Samsung Galaxy J7 16GB Rose Gold - မြန်မာ
Samsung Galaxy J7 16GB Rose Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ျမဝတီ
2.10 LKs
Huawei Mate 7 32GB Gold - မြန်မာ
Huawei Mate 7 32GB Gold စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
3.00 LKs
Samsung Galaxy A9 Pro 32GB Black - မြန်မာ
Samsung Galaxy A9 Pro 32GB Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
4.00 LKs
Oppo Neo 5 Black - မြန်မာ
Oppo Neo 5 Black စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ျမဝတီ
80,000 Ks
Samsung Galaxy Grand 2 White - မြန်မာ
Samsung Galaxy Grand 2 White စမတ္ဖုန္းႏွင့္မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ား, ဘားအံ
80,000 Ks