ကလေးစီးပုခက် - မွနျမာ
ကလေးစီးပုခက် အရုပ်နှင့်ကလေးအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ, ဒိုက်ဦး
15,000 Ks