ကြက်ဆင်မဒန်း - မွနျမာ
ကြက်ဆင်မဒန်း အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပဲခူး
50,000 Ks
German Shepherd - မွနျမာ
German Shepherd အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပဲခူး
3.00 LKs
ခွေးလှောင်အိမ် - မွနျမာ
ခွေးလှောင်အိမ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပဲခူး
30,000 Ks