iPhone 5s 32GB Gold - မွနျမာ
iPhone 5s 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပန်းဘဲတန်း
2.30 LKs
Samsung Galaxy S7 32GB Black - မွနျမာ
Samsung Galaxy S7 32GB Black စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, စမ်းချောင်း
5.00 LKs
Samsung Galaxy Note 3 Pink - မွနျမာ
Samsung Galaxy Note 3 Pink စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
1.35 LKs
Vivo V3 32GB Gold - မွနျမာ
Vivo V3 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
1.50 LKs
Oppo A39 32GB Gold - မွနျမာ
Oppo A39 32GB Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
2.00 LKs
Sony Xperia Z Ultra White - မွနျမာ
Sony Xperia Z Ultra White စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
50,000 Ks
Huawei Y6 Black - မွနျမာ
Huawei Y6 Black စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
1.10 LKs
Samsung Galaxy J3 8GB White (2106) - မွနျမာ
Samsung Galaxy J3 8GB White (2106) မိုဘိုင်းဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပဲခူး
80,000 Ks
Vivo Y55 Gold - မွနျမာ
Vivo Y55 Gold စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
1.50 LKs
iPhone 5 16GB White - မွနျမာ
iPhone 5 16GB White စမတ်ဖုန်းနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပဲခူး
1.70 LKs