ဓူဝံ အင်ဗာတာ - မွနျမာ
ဓူဝံ အင်ဗာတာ အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
25,000 Ks
မီးစက် - မွနျမာ
မီးစက် အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
65,000 Ks
Golden Electronic Voltage Regulator - မွနျမာ
Golden Electronic Voltage Regulator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
90,000 Ks
Honda Generator - မွနျမာ
Honda Generator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
70,000 Ks
3KL Generator - မွနျမာ
3KL Generator အိမ်တွင်းနှင့်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ, ပဲခူး
70,000 Ks