မွိဳ ေၾကာ္ - မြန်မာ
မွိဳ ေၾကာ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ေတာင္ႀကီး
3,000 Ks
ဂဏန္းဟင္းလ်ာမ်ား - မြန်မာ
ဂဏန္းဟင္းလ်ာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, သဃၤန္းကၽြန္း
7,000 Ks
ဒူးရင္းသီးမုန္႔ - မြန်မာ
ဒူးရင္းသီးမုန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, မႏၱေလး
14,500 Ks
ဆိတ္​သားမီးကင္​ - မြန်မာ
ဆိတ္​သားမီးကင္​ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္စားေသာက္ကုန္ဆိုင္ရာမ်ား, ရန္ကုန္
7,500 Ks