အေႏြးထည္ - မြန်မာ
အေႏြးထည္ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
6,500 Ks
Skirt - မြန်မာ
Skirt အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
4,500 Ks
အက်ီၤ - မြန်မာ
အက်ီၤ အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
6,500 Ks
Giordano Shirt - မြန်မာ
Giordano Shirt အမ်ိဳးသမီးအဝတ္အထည္မ်ား, ေအာင္ေၿမသာဇံ
17,000 Ks