၂၀ေပ x ၃၅ေပ အိမ္နွင့္ဆိုင္ (20' x 35' House And Shop)

၂၀ေပ x ၃၅ေပ အိမ္နွင့္ဆိုင္ (20' x 35' House And Shop) - မြန်မာ
၂၀ေပ x ၃၅ေပ အိမ္နွင့္ဆိုင္ (20' x 35' House And Shop) - မြန်မာ
  • ၂၀ေပ x ၃၅ေပ အိမ္နွင့္ဆိုင္ (20' x 35' House And Shop) - မြန်မာ
  • ၂၀ေပ x ၃၅ေပ အိမ္နွင့္ဆိုင္ (20' x 35' House And Shop) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ေရာင္းရန္
အခန္းအေရအတြက္
3
အက်ယ္အဝန္း
20 m2

ေရာင္းမည္အျမန္ဆက္သြယ္ပါ ဦးရာစနစ္
ရန္ကုန္ မႏၲေလး ကားလမ္းမေဘး
ေရ မီးအျပည့္စံု
ယင္းေတာ္ ေဈးေပါက္ဝတည့္တည့္

ေရာင္းသူ: bobo

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။