ွSales and Marketing (2) Posts @ Myanmar Bizlinks Resources Co.,Ltd

ွSales and Marketing (2) Posts @ Myanmar Bizlinks Resources Co.,Ltd  - မြန်မာ
  • ွSales and Marketing (2) Posts @ Myanmar Bizlinks Resources Co.,Ltd  - မြန်မာ

အမ်ိဳးသမီး အေရာင္း၀န္ထမ္း (၂) ဦး
လုပ္ငန္း အေတြ ့ၾကံဳ (၁)ႏွစ္ရွိရမည္
စကားေၿပာေၿပာၿပစ္ ၿပီး ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ရမည္
အေရာင္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး က်ြမ္းက်င္မွု ့ရွိရမည္။
စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား သည္ေၾကာ္ၿငာပါသည့္ေနမွစၿပီး တစ္ပတ္အတြင္းေအာက္ပါလိပ္စာသို ့CV Form မ်ားေပးပို ့ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
Myanmar Bizlinks Resources Co.,Ltd
No.90-B,1st Floor ,Kyaike Wine Pagoda Road ,Mayangone Township,Yangon
Email. [email protected]

ေရာင္းသူ: lin

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လိမ္လူသူတစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။