၄၀ေပ × ၆၀ေပ ေျမကြက္ (Featured on City FM)

၄၀ေပ × ၆၀ေပ ေျမကြက္ (Featured on City FM) - မြန်မာ
  • ၄၀ေပ × ၆၀ေပ ေျမကြက္ (Featured on City FM) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ေရာင္းရန္
အခန္းအေရအတြက္
1
အက်ယ္အဝန္း
2400 m2

ဝယ္မည္ေသခ်ာပါ ေစ်းအေလွ်ာ့အတင္းရွိမည္။
ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေမးတင္။ ဂရံက်ၿပီး။ သမိန္ပရမ္းလမ္းႏွင့္နီး။
၄၀×၆၀ေပ။ ေဘး။ ေရွ႕။ေနာက္ပတ္ပတ္လည္ ေျမပိုေပ၂၀ရွိသည္။ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမေမးတင္။ ဟံသာဝတီေလယာဥ္ကြင္းစီမံကိန္းႏွင့္အနီဆံုး။ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထားရွိ။

ေရာင္းသူ: Ko maung

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။