၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel)

၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
 • ၉၇၀ စတုရန္းေပ အေဆာင္ (970 Sqft Hostel) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ငွားရန္
အခန္းအေရအတြက္
2
အက်ယ္အဝန္း
970 m2

သန္လ်င္ တံတားအဆင္း Star City တြင္ အသင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

၃ လ သို့ ၆ လ (တစ္ႏွစ္) ခ်ဳပ္ရမည္။

Master bedroom ၁ခန္း ရိုးရိုး ၁ခန္း ၊ ဧည့္ခန္း ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ အသင့္ျပင္ဆင္ျပီး အဆင္သင့္ ေနထိုင္ႏိုင္သည္။

ေရာင္းသူ: ေအးခ်မ္းျမင့္

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

 • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
 • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

 • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
 • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။