၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land)

၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
  • ၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
  • ၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
  • ၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
  • ၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
  • ၈၃ေပ × ၁၂၀ေပ ၿခံေျမ (83' × 120' Land) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လိုမႈ
ေရာင္းရန္
အက်ယ္အဝန္း
9960 m2

ခံေလးကြက္တြဲ ပါ မ်က္ႏွာစာအက်ယ္ ၈၃' အေနာက္ အရွည္ ၁၂၀' ၊အရႈပ္အရွင္းကင္း ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ေရာင္းမည္ ၊က်ပ္သိန္း တစ္ေထာင့္ ႏွစ္ရာ ၫွိဳႏွိုင္းေစ်းပါ ၁၅ မိနစ္လမ္းေလ်ာက္လွ်င္ ပင္လယ္ ကမ္းေျခေဒသ၊၁၀မိနစ္လမ္းေလ်ာက္လွ်င္ hotel zone၊စကားဝါေတာင္ လမ္းမႀကီးေဘး ေေတာင္ေပၚသို ႏွစ္မိနစ္ခန္႔လမ္းေလ်ာက္လွင္ေရာက္ပါတယ္၊ဆန္းလိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္စီမံကိန္းရဲ႕ အေရွ႕မ်က္ႏွာစာ...
က်ပ္သိန္း ၁၅၀/၂၀၀ ေျေျမကြက္မ်ားလည္းရွိပါတယ္
လက္ရွိံု စံုစမ္းထားေသာေစ်းမ်ားႏွင္ တန္ဖိုးတူလွ်င္ ေေနရ သာရမည္ ...ေနရာတူလွ်င္ တန္ဖိုးကြာရမည္ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

ေရာင္းသူ: Zin Lin Htet

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။