၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo)

၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
 • ၁၆၅၀ စတုရန္းေပ ကြန္ဒို (1650 Sqft Condo) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ငွားရန္
အခန္းအေရအတြက္
4
အက်ယ္အဝန္း
1650 m2

Ahlone tower (or) river view condominium
Rent : (Nego)


Address : : Kyee Myindiang Kanner Road & Coner of Ahlone Road , Ahlone Township, Yangon , Myanmar.

Nearly shopping mall, Restaurant,Food & vegetable Market , Bus-stop

ေရာင္းသူ: Ko aung

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

 • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
 • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

 • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
 • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။