၁၂၀၀ စတုရန္းေပ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ (1200 Sqft Women Hostel)

၁၂၀၀ စတုရန္းေပ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ (1200 Sqft Women Hostel) - မြန်မာ
  • ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ အမ်ိဳးသမီးအေဆာင္ (1200 Sqft Women Hostel) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ငွားရန္
အခန္းအေရအတြက္
1
အက်ယ္အဝန္း
1200 m2

ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရံုးႀကီးလမ္း ကမ္းနားဘက္နီး အတူေန အမ်ိဳးသမီး အလို႐ွိသည္။ အခန္းက်ယ္ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္း၊ ပါေကးၾကမ္းခင္း၊ ဝင္ခ်ိန္ထြက္ခ်ိန္သတ္မွတ္မထားပါ။ အေဆာင္မဟုတ္ပါ၊ လူနည္းနည္းသာေနမည္။ တစ္လ 35000

ေရာင္းသူ: Nay Chi

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လိမ္လူသူတစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။