၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land)

၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
  • ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
  • ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
  • ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
  • ၁၂၀၀ စတုရန္းေပ ေျမကြက္ (1200 Sqft Land) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လိုမႈ
ေရာင္းရန္
အက်ယ္အဝန္း
1200 m2

တန္ဖိုနည္းအိမ္ျခံေျမ
ေက်းဇူျပဳ႕၍အေရာင္တင္ခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ာ
က်ြန္ေတာ္ ၏ ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္္ပိုင္ျဖစ္ေသာ အိမ္ယာေျမ
ံ( ၁၀၅R3/4 )အမည္ေပါက္က်ထားျပီး ေျမကြက္မ်ားအား
အရႈပ္ရွင္းမရွိ အာမခံ တာဝန္ယူ၍
ပိုင္ရွင္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းပါသည္

ကိုယ္ပိုင္ျခံံဝန္း ေလးႏွင့္ ေနထိုင္လိုသူမ်ား အတြက္
ရန္ကုန္တိုင္း * ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ
ဘိုးဘြားအစဥ္ဆက္ပိုင္ျဖစ္ေသာ တန္ဘိုးနည္း ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ယာေျမကြက္မ်ား လပ္ရွိေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္
ေနထိုင္လ်ွက္ရွိျပီး
ပိုင္ရွင္တိုက္ရိုက္ အရႈပ္ရွင္းမရွိ တာဝန္ယူ အာမခံ၍ ေရာင္းေပးပါသည္
လိႈင္သာယာ * ဒဂံုအိမ္ယာအေဝးေျပး နည္းပညာတကၠသိုလ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္အေနာက္ပိုင္း တကၠသိုလ္ အလယ္တန္း အထက္တန္းေက်ာင္း
စက္ရုံ ေဈး ေဆးခန္း ဘာသာေရးေက်ာင္း
မ်ားသို႔ လြယ္ကူစြာ သြားေရာက္နိုင္ပါသည္
လိႈင္သာယာမွ ထန္းတပင္ျမိဳ႕ သ႔ို လိုင္းကါးမ်ား
တကၠစီ ကားေလးမ်ားေနစဥ္ေျပစြဲ ပါသည္
လိႈင္သာယာ မွ ၁၀ မီးနစ္ခန္႔ သာသြားရျပီ
ဝယ္ယူ ျပီး ခ်ပ္ျခင္း * အိမ္ * အေဆာင္ * ဂိုေဒါင္
ႏွင့္မည္သည့္ အေဆာက္ဦးမဆိုေဆာက္လုပ္နိုင္ပါသည္
ေရမီး ရရွိပါမည္ လမ္းဝင္/ထြက္ေကါင္းမြန္ျပီး
ေပ ( ၃၀ ) ( ၂၅ )ေပလမ္းမ်ား ကြန္ကရစ္
္ခင္းေပးထားပါသည္""""
ေပ "၂၀ × ၆၀" တစ္ကြက္လ်ွင္( ၁၅ ) သိန္းႏွင့္
လမ္းႏွင့္ ( ၃ )ေပေရေျမာင္း ေနာက္မိလႅာ( ၅ )ေပ
အပိုပါရွိျပီး ဝယ္ယူသူမ်ားအေနျဖင့္ မည္သည့္
အခ်ဳိန္ခါျဖစ္ေစ ျကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အဆာက္ဦး
မဆို ေဆာက္လုပ္နိုင္ပါသည္
ေရ ေကါင္း ေရ သန္႔ လြယ္ကူစြာ ရရွိပါသည္
ရန္ကုန္ မွ ထန္တပင္ ေမွာ္ဘီ တိုက္ျကီး ျမိဳ႕ျကီး
မ်ားသို႔လည္းတစ္ဆက္တည္း သြားေရာက္နိုင္ပါ
သည္

တည္ေနရာ = ရန္ကုန္တိုင္း ထန္းတပင္ျမိဳ႕နယ္ တိုးတက္ လမ္းမျကီး( တိုးတက္မွတ္တိုင္ )

က်ပ္ ၁၅ သိန္းတန္မွာ စရံ ၃ သိန္း
က်န္ ( ၁ ) လလ်ွင္ ၃ သိန္းေပးသြင္း ျပီး ဝယ္ယူနိုင္ပါသည္

အရႈပ္ရွင္းမရွိပါ ရွိပါကတာဝန္ယူပါသည္*အေသးစိပ္သိရွိလိုပါက

ကိုေအာင္
ကိုယ္ပိုင္အိမ္ျခံေျမကြက္ေရာင္းဝယ္ေရး ရန္ကုန္


ေဖၚျပပါ ဖုန္းနံပတ္သို႔ အျကိဳးေဆာင္ မရွိ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္စုံစမ္းနိုင္ပါသည္ ''

******************************************

ေရာင္းသူ: Ko Aung

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။