၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment)

၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
 • ၁၂.၅ေပ × ၅၅ေပ တုိက္ခန္း (12.5' × 55' Apartment) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ေရာင္းရန္
အခန္းအေရအတြက္
1
အက်ယ္အဝန္း
687 m2

႐ွယ္ျပင္ထားတဲ့အခန္းေရာင္းေပးမယ္ေနာ္
လိပ္စာ-မာလာၿမိဳင္၆လမ္း,အမွတ္၆၄,လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္
(ပါရမီစိန္ေဂဟာအနီး),ပထပ္(မွန္ခန္း)
Already Repair Special Apartment For Sell
Location; No(64),MarlarMyine (6) Street,Hlaing Township.
Near Paryami Sein Gey Har .
အက်ယ္-12.5' 50'
တစ္အိမ္လံုးကို ကြၽန္းပါေကးခင္းထားပါတယ္႐ွင္
မီးဖိုေခ်ာင္,အိမ္သာ,ေရခ်ိဳးခန္း ေႂကြခင္းေႂကြကပ္ၿပီးပါပီ.
Air-con,အဝတ္ေလ်ာ္စက္,ေရခဲေသတၱာပါ ထား႐ွိေပးမွာပါေနာ္
Parquets Flooring the whole room
kitchen / bathroom/air-con/washing machine/refrigerator are already had.

ေရာင္းသူ: Owner

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

 • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
 • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

 • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
 • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။