၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms)

၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
  • ၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
  • ၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
  • ၁၂ေပ × ၄၀ေပ အမ်ိဳးသားအခန္းမ်ား (12' × 40' Rooms) - မြန်မာ
ေဆာင္ရြက္လုိမႈ
ငွားရန္
အခန္းအေရအတြက္
1
အက်ယ္အဝန္း
12 m2

လူဦးေရး 7 ဦးတည္းသာထားမည္ျဖစ္သည္ ေလ၀င္ေလထြက္အလြန္ေကာင္းပါ
သည္။ တိုက္ခန္းအထပ္ 2 လြာ ေရမီးအစံု အက်ယ္အဝန္း 12×40 ျဖစ္ပါသည္ အခန္းအသစ္ျဖစ္ပါသည္ မီးဖိုေခ်ာင္သီးသန္းထမင္းခ်က္စားလို႔ရပါသည္။ တိုက္ခန္းေနခ်င္သူမ်ားအျမန္ဆံုးဆက္သြယ္ပါ။(မွတ္ခ်က္)
အေဆာင္မဟုတ္ပါ။ Hall တိုက္ခန္းျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္ ႏွင့္ လူလတ္ပိုင္းမ်ားသာလက္ခံသည္။ Aircon, TV , မ်ားလည္းတိုက္ခန္းမွာထားေပးပါမည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုအားလံုးဖိတ္ေခၚေသည္။

ေရာင္းသူ: Nay

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လိမ္လူသူတစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။