ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း

ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ
  • ေဆးဘက္ဝင္ ပယင္းေက်ာက္ အေရာင္း - မြန်မာ

ပယင္း(Amber)အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ပယင္းသည္ အပင္သစ္ေစးမွ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ေသာအခါ ေက်ာက္သားသဖြယ္ ၿဖစ္လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ ပယင္းထဲ၌ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားကို ပံုစံမပ်က္ ေတြ႔ရွိရတတ္ပါသည္။
~
ပယင္းသည္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၉ပါးထဲတြင္ အေပါ့ပါးဆံုးၿဖစ္ၿပီး မာၿခင္းအဆင့္ (၂.၅)သာရွိကာ သိပ္သည္းဆလည္း ၁.၀၇သာ ရွိေသာေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိပဲ ေၾကြကြဲပ်က္ဆီးလြယ္ပါသည္။ မီးရိႈလွ်င္ အလြယ္တကူ ေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ပါသည္။
~
ပယင္းအစစ္ဟာ အလင္းေပါက္ၿပီး ေပ့ါပါးတာေၾကာင့္ ဆားငံရည္မွာ ေရေပၚေပၚေနႏိုင္ပါသည္ည အၿခားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြၿဖစ္တ့ဲ ေက်ာက္စိမ္းကဲ့သို ့ ေက်ာက္မ်က္ေတြဟာ အခန္းတြင္း အပူခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ေအးေသာ ဂုဏ္သတၱိကိုရွိေသာ္လည္း ပယင္းမွာ လူ႔အေရၿပားႏွင့္ ထိေတြ႔ပါက အနည္းငယ္ ပူေႏြးေနပါသည္။
~
ပယင္းမွာ နီညိဳေရာင္ ၊ လိေမၼာ္ေရာင္ ၊ အစိမ္း ၊ ႏွင္းဆီေရာင္ ၊ အဝါေရာင္ ၊ ခရမ္းေရာင္ ၊ အၿဖဴေရာင္အထိ ရွိၿပီး ရွားရွားပါးပါး ခရမ္းၿပာေရာင္အထိ ေတြ႔ရတတ္ပါသည္။
~
ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ၿပည္နယ္ ဟူးေကာင္း ေတာင္ၾကား တႏိူင္းနယ္ ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ခႏၱၤိးနယ္တို႔တြင္ ထြက္ရွိသည္။ ၿမန္မာအၿပင္ ပယင္းထြက္ရွိေသာ အၿခားႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပိုလန္ ရိုေမးနီးယား ကေနဒါနွင့္ အေမရိကန္တို႔ ၿဖစ္သည္။
~
ၿမန္မာၿပည္တြင္ ထြက္ရွိေသာ ပယင္းမွာ အရည္အေသြးေကာင္း ေစ်းရႏိုင္ၿပီး အထက္တြင္ ေဖာ္ၿပသက့ဲသို႔ သစ္ကိုင္းမ်ား အေကာင္ပေလာင္မ်ား ပါဝင္ပါက ေစ်းပိုရေၾကာင္း သိရသည္။
သစ္ပင္ရဲ႕ အေစးကေန ၿဖစ္လာတ့ဲ ပယင္းထဲမွာ ပယင္းမၿဖစ္ခင္ သစ္ေစး အေၿခအေနမွာ မေတာ္တဆ လာေရာက္ ကပ္ၿငိေနေသာ သစ္ပင္ရဲ႕ အစအနမ်ား သစ္ရြက္ ပ်ား လိပ္ၿပာ ပုရြက္ဆိတ္ ပိတုန္းစေသာ အေကာင္းငယ္မ်ားမွာ ရုန္းထြက္မရေတာ့ပဲ သစ္ေစးမ်ားႏွင့္အတူ ႏွစ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာအခါ ပယင္းထဲတြင္ ရုပ္ၾကြင္း အၿဖစ္ ပါဝင္ေနတတ္ပါသည္။
~
ပယင္းသည္ သစ္ပင္မွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပထဝီဓါတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ၾကြင္းသဖြယ္ခတ္ကာလတစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေပရာ အသက္ရွည္ၿခင္းကို ေပးေဆာင္ေၾကာင္း မွတ္ယူၾကသည္။
ပယင္းပုတီး လည္ဆြဲတို႔သည္ ဝတ္ဆင္သူအား မေကာင္းေသာအရာမ်ားမွ အကာအကြယ္ေပးတတ္သည္။ အထူးသၿဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ၿဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ပယင္းပုတီး လည္ဆြဲ ဝတ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္သည္ဟု အဆိုရွိသည္။
~
ပယင္းအတု အစစ္ ခြဲၿခားနည္း
ဦးစြာ ပယင္းအစစ္ႏွင့္အတု ႏွစ္ခုလံုးကုိ ရုိးရုိးေရထည့္ထားေသာ ဖလားခြက္(သုိ႔)ငၾကင္းခြက္ထဲသု႔ိ ႏွစ္ခ်လုိက္ပါ ပယင္းအတုႏွင့္အစစ္ ႏွစ္ခုစလံုးသည္ ရုိးရုိးေရထဲတြင္ႏွစ္၀င္သြားသည္ကုိေတြ႔ရမည္။ ထိုေနာက္ရွိၿပီးသား ရိုးရိုးေရထဲသို႔ ဆား စတီးဇြန္းတစ္ဇြန္းခန္႔ထည့္ကာ ဆားေဖ်ာ္ရည္အၿဖစ္ၿပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ၎ေနာက္ ပယင္းအစစ္ ႏွင့္ အတု ႏွစ္ခုလံုးကို ၎ဆားေဖ်ာ္ရည္အတြင္းသို႔ ႏွစ္ခ်လိုက္ပါ။ ပယင္းအတုမွာ ဆားေဖ်ာ္ရည္ထဲတြင္ ႏွစ္ၿမဳပ္သြားၿပီး အစစ္မွည ေပါေလာေပၚေနမည္ကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။ ၎နည္းမွာ ပယင္း အစစ္ ႏွင့္ အတုကို လ်င္ၿမန္စြာ ခြဲၿခားႏိုင္ေသာ နည္းေကာင္းၿဖစ္ပါသည္။
ပယင္းစစ္ဓါတ္မီးUV light ျဖင့္စမ္းသပ္ျခင္းျဖင့္လည္းစစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။
~
ပယင္းနွင့္ က်န္းမာေရး
သစ္ေစးသစ္ပင္မွျဖစ္တည္လာေသာ ပယင္းေက်ာက္သည္ က်န္းမာေရးအတြက္ အထူးလက္ေဆာင္မြန္ျဖစ္ပါသည္။
ပယင္းဝတ္ဆင္ထားျခင္းသည္ ေသြးလည္ပတ္မွဳကိုထိန္းညွိျပီး ေသြးတိုး၊ေသြးက်ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး စိတ္ႏွလံုးတည္ၿငိမ္ေစပါသည္
အေၾကာတတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုက္ခဲမွဳေဝဒနာမ်ားကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္
ပယင္းလံုးကို လက္ထဲတြင္ ဆုတ္ကုိင္ကစား ေပးၿခင္းၿဖင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားအား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုၿပင္ ပယင္းသည္ ဝတ္ဆင္သူ၏ မ်က္စိအၿမင္အားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ ေစႏိုင္ပါသည္။

ပယင္းသည္ လူသားတို႔၏ အဆင္တန္ဆာအၿဖစ္ အသံုးၿပဳခ့ဲၾကေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တန္းဝင္ထဲမွ ေရွးအက်ဆံုးရတနာထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ ပယင္းသည္ စြမ္းပကားၾကီးမားေသာ က်န္းမာေရးအတြက္လက္ေဆာင္မြန္ အဆင္တန္ဆာ တန္းဝင္ရတနာတပါး ၿဖစ္သည္။
ေစ််းႏႈန္းမ်ား ပစၥည္းပံုအလိုက္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
ၾကံဆစ္ဆြဲႄကိဳး =18000ks
ခရစ္စတယ္လက္ပတ္ =20000ks
လက္စြပ္ေမာင္းကြင္း =15000ks
ဆြဲသီး ပိုႀကိဳးပါ =8000ks
လက္စြပ္ေစ့ =5000ks

ေရာင္းသူ: Amber City

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။