ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး

ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ
ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ
ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ
  • ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ
  • ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ
  • ေလေအးေပးစက္ ႏွစ္လံုး - မြန်မာ

ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ Remote မရွိေတာ့ပါ။ servicing လုပ္ထားတာ ႏွစ္လပဲရွိပါေသးတယ္။ အိမ္ေျပာင္း၍ မသံုးျဖစ္ပါ။

Panasonic ႏွင့္ Summit aircon ႏွစ္လံုးပါ။ပိုက္ ၁၅ေပခန့္ပါပါတယ္။ ဂတ္စ အျပည့္ထည့္ထညးျပီး မသံုးျဖစ္ပါ။ Safeguard လဲ ပါပါတယ္။ ႏွစ္လံုးလံုး တစ္ျပိဳင္ထဲ ေရာင္းခ်င္ပါတယ္။အထက္ပါ ၂၉၀၀၀၀ မွာ ႏွစ္လံုးေစ်းပါ။ မျဖဳတ္ရေသးပါ။ အႀကိဳက္စမ္းလို့ရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ေတာ့ျဖဳတ္ယူရပါမယ္။တန္ပါတယ္ အိမ္ေျပာင္းလိုက္လို့ပါ။ ရြာသာႀကီး December မွာ ႀကည့္ရပါမည္။

ေရာင္းသူ: mkk

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။