သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း

သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ
 • သံပန္း၊ သံတံခါးႏွင့္ စတီးအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္း - မြန်မာ

ခိုင္ခန္႔၊သပ္ရပ္လွပေသာသံပန္း၊သံတံခါး၊သံႂကြတ္ပန္းတံခါး၊ျခံစည္းရိုးသံပန္းကာရံျခင္း၊ဘာဂ်ာတံခါး(သံ-စတီး)၊ဆန္းရွိတ္အမိုး၊စတီးႏွင့္အလူမီနီယံ၊မွန္၊ကြန္ပို႔ဆစ္အလွဆင္ျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ေရစင္ႏွင့္(Steel Structure)တည္ေဆာက္ျခင္း၊စတိန္းလက္(စ္)စတီးႏွင့္သံထည္တည္ေဆာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ငန္းတို႔ကိုလူႀကီးမင္းမ်ားစိတ္တိုင္းက်ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ခ်ိဳသာစြာျဖင့္အိမ္တိုင္ရာေရာက္ျပဳလုပ္တပ္ဆင္ေပးေနပါသည္။ အမွတ္(၆၆၈)၊ရိုးမရိပ္သာလမ္း၊ဒဂံုအေရွ႕ပိုင္း(အသံ၊အနံ႔)စက္မႈဇုန္၊ေတာင္ဒဂံု(၁၄၄)ရပ္ကြက္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ေရာင္းသူ: စိန္ေရႊထြန္း

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

 • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
 • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

 • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
 • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။