အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း

အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ
အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ
အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ
  • အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ
  • အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ
  • အဂၤလိပ္​စာသင္​တန္​း - မြန်မာ

ဆရာေက်ာ္ M.A (English) Colombo,Sri-Lanka, B.A , M.A
(Myanmar) ကုိယ္တုိင္
English 4-skills, Grammar, IELTS preparation, Business English,General English,
Pali and English grammar(ပါဠိႏွင္​့ အဂၤလိပ္​သဒၵါ) သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရစာသင္ေက်ာင္း အလယ္တန္း အထက္တန္း အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္ကုိ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာနဲ႕  သင္ၾကားေပးေနပါျပီ။
တစ္ဦးခ်င္းသင္ၾကားလုိေသာသူမ်ား ႏွင့္ အိမ္၀ုိင္းမ်ားအတြက္
အထူးစီစဥ္ေပးသည္။

ေရာင္းသူ: sayakyaw

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။