ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး

ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး - မြန်မာ
  • ယာဥ္ေမာင္း (၁) ဦး - မြန်မာ

CYGNUS MARINE CO.,LTD
ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအးဂ်င္စီ
မွတစ္ဆင့္ေလွ်ာက္ထားရန္
၁။ ယာဥ္ေမာင္း က်ား ( ၁ ) ဦး
အိမ္စီးကားေမာင္းရန္
(လစားညွိႏႈိင္း)
ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္းကြ်မ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္
နိုင္ရမည္ ။
အေတြ႔အၾကဳံရွိသူမ်ားဦးစားေပးခန္႔ပါ
မည္ ။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားေရာက္ေလွ်က္ထားနုိင္ပါ
သည္ ။
E-mail [email protected]
မွလည္းေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္

ေရာင္းသူ: Owner

အႏၱရာယ္ကင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ!

Ads.com.mmတြင္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ရာ၌ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္:

  • ရိုးရွင္းစြာေဆာင္ရြက္ပါ။ မိမိနယ္ေျမေဒသတြင္းသာေဆာင္ရြက္ပါ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆံုၿပီးမွသာကိစၥကိုေဆာင္ရြက္ပါ။
  • မည္သည့္ေငြေပးေခ်မႈမွ်မျပဳလုပ္ရေသးခင္တြင္သင္ဝယ္ယူေသာကုန္ပစၥည္းကိုစိတ္တိုင္းက်စစ္ေဆးစီစစ္ပါ။

ပစၥည္းအတု(သို႕)ေၾကာ္ျငာတုမွန္းသိရိွႏိုင္ရန္:

  • လိမ္လည္သူျဖစ္ႏိုင္ပါကသင့္အားသင္မသိရိွေသာ(သို႔)လူသိပ္မသံုးေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္(သို႔)ဝန္ေဆာင္မႈကိုသံုးရန္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
  • ေရာင္းခ်ေသာပစၥည္းမွာေကာင္းလြန္းေနလွ်င္လည္းအတုျဖစ္ႏိုင္သည္။ လူလိမ္တစ္ေယာက္သည္ပံုမွန္ေဈးႏႈန္းထက္အလြန္နိမ့္ေသာေဈးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေလ့ရိွသည္။ အထူးသတိျပဳပါ!

သင္အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ပစၥည္းေတြကေန ပိုက္္ဆံျပန္ရယူလိုက္ပါ!

Ads.com.mm မွာပစၥည္းအားလံုးနီးပါးကို အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္ေရာင္းလုိက္ပါ။

ယခုပင္အခမဲ့ေၾကာ္ျငာတင္မည္!
ေခတၱေစာင့္ပါ။